1-پس از کلیک کردن برروی لینک دانلود و باز شدن صفحه زیر باید منتظر بمانید تا تایمر تمام شود.

2-پس از پایان یافتن تایمر،لینک دانلود برای شما نمایش داده میشود.